ประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ

Posted Posted in ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานบทความวิจัย, เกี่ยวกับโครงการ

กลุ่มการศึกษา https://ict.srru.ac.th/grc/mod/url/view.php?id=34&forceview=1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – กำลังสรุปรายชื่อ – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้

รูปแบบ (template) โปสเตอร์

Posted Posted in เกี่ยวกับโครงการ

เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์  (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) โดยมีรูปแบบและการดำเนินการดังนี้