ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานบทความวิจัยเกี่ยวกับโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ

กลุ่มการศึกษา
https://ict.srru.ac.th/grc/mod/url/view.php?id=34&forceview=1

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์ – กำลังสรุปรายชื่อ – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้