ประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ

Posted Posted in ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานบทความวิจัย, เกี่ยวกับโครงการ

กลุ่มการศึกษา https://ict.srru.ac.th/grc/mod/url/view.php?id=34&forceview=1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – กำลังสรุปรายชื่อ – กำลังสรุปรายชื่อ ประกาศภายในวันนี้