แบบ ป.มร.สร.๒-๒(สายบริหาร)

แบบ ป.มร.สร.๒-๒(สายบริหาร)

Download5
Stock
File Size302.50 KB
Create DateSeptember 26, 2016
Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (องค์ประกอบที่ ๒)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *