แบบประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

Download33
Stock
File Size233.60 KB
Create DateOctober 3, 2016
Download

การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ของคณะ/สำนัก/สถาบัน .................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีแบบประเมินที่ใช้ดำเนินการดังนี้
แบบ ม.สร.00 แบบลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินสายผู้สอน กับคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน................................
แบบ ม.สร.01 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายผู้สอน
แบบ ม.สร.02 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบ ม.สร.03 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คลิก คำว่า Download ด้านบน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *