บริการจากเรา

  • งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (อาคาร 41)
  • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • การเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์
  • ดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
  • จัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ
255 Total Views 3 Views Today
Share