งานดูแลและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

1.    บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2.    ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมสำนักงาน
3.    บริการตรวจเช็คและแก้ไขไวรัสเบื้องต้น
4.    บริการกู้ข้อมูลจาก Flash drive เบื้องต้น
5.    ให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.    แสดงบัตรประจำตัวก่อนใช้บริการ โดยที่ นักศึกษา : แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากร : แสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2.    รับใบแจ้งซ่อมจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำมารับเครื่องคืนในภายหลัง
3.    ตรวจสอบสถานะ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จากเว็บไซต์ edu4.srru.ac.th
4.    นำใบแจ้งซ่อมมารับเครื่องคอมพิวเตอร์คืน

หมายเหตุ
– ห้ามนำบัตรที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้บริการ
– นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์  ส่วนบุคคล มาใช้บริการ 1 คนต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ
: หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 41 โทรศัพท์ 044-041551  เบอร์ภายใน …………

300 Total Views 3 Views Today
Share